CULTURE

THE WILNO HERITAGE SOCIETY

Events Family Stones Heritage Store Heritage Walks Stories 2008 Celebration

Kaszebe/Canadian Connection - Marian Jelinsczi

Marian Jelinsczi has played an integral part in connection the cultures of Kaszebe, Poland and the Kashubians of Canada.  After seeing the promotion of Kashubian embroidery on the Heritage Society website,  he initiated the link between our cultural efforts and the embroidery in Kaszebe, Poland.  He is now the custodian, liason, and judge of Kashubian embroidery pieces from Canada. Below is a essay he has offered connecting our Kashubian language.

Gsc z Kanad

Do Czpiewsczich w Żukwie przjachale gsc, chtern s naziwale Chapeskie, a at z latawiszcza zabrł jich Michł Czpiewsczi ze swoim szwagr. Jak ni zjedl kąsk młodzowg kcha wpile kaw tej chłopi wszle z bdink bten.

- Wa w tim Żukwie mieszkta krtk drodzi do Gduńska tu je taczi trzsk, a m b chcel kąsk spkjno, gdze kl jezora pmieszkac powiedzł David Chapeskie, chc na nieg gdale John taczi n mił drdz miono, cos tak jak Jn Czpiewsczi kl Brzestowa rodzony, chteren w XIX stalace wemigrowł do Kanad.

- Ten twj prastark bł nib z Brzestowa, to ni kscł miele w Chmielnie. Tam w Chmielnie je jezoro mże wnając mieszkani - co t na to? - spitł Michł.

- To je dobr msl, ale j jesz to powim Terese, b jak t wisz, na wsziw chce widzec te waje str kscoł i wsziw w nich, a jesz co wicy powiedzł David.

-  Mja białka Paulina wsziw czi wsziw dzewczta w szkle, b na bła szklną, a ter je na penzji mże sobie kąsk przzarobic, b tak b zm na to grziwani bdinku nie chce nama dtkw sgnąc. Żukw m wsziw, b m baro stri kscł, chtren pstawic dł nasz ksyżc Mscwj, a jeg białka - Zwinisława - dl klsztoru prz nim dodała kswi. P ksyżcu Switopłk stł nas płszcz, chtren bł tu d stalat, ale w statny wjnie zdżinął, a jak g w Niemcach nalezle, to n jaks stł we Gduńsk, a nama g nie ddal. Nstarszi ledze g tu w Żukowie widzele to pamitają. Tu je grb podwższi klsztornic, ksyżnczi Widosław ji sostrw. Kl nas w Żukwie je klibka kaszbsczg wsziw, z klsztoru d nas n szedł w swiat. Tu dzwczta białczi dali wsziwają rzekł Michł.

- To Żukw mszało bc rz czedes bgat, a m w ti Kanadze s za baro nie zbgacel - powiedzł David a je to dalek do Chmielna d waji? spitł David.

- Sztk drodzi je.

- J spitm Teres, cz na chce tam jachac - rzekł David szedł do białkw.

Jak n przszedł nazd rzekł do Michała Jedzem!

Nie bawiało dług, a sztrzech ldzy jachało at szasją do Chmielna. Za czerownicą bł szwadżer Michała, chtren gscy z Kanad wizł. Michł nie brkwł pasowac co są na drodze dzeje, a mił czas na pwidani.

- We Gduńsk t Wsoką Brm, Dłudzi Rnk Mariacczi kscł z jeg stolemną wieżą wa b mia w ti naszi kaszbsczi stolc bezdrzec.

- A tż wier Trz Krziże "Solidarnosc" kl gduńsczi krtowni katdr w lwie wrt je bezdrzec?- rzekł David.

-  K pewno, że w lwie wa b mia widzec strodwny, czrny grobwc naszich ksyżcw psłchac mzyczi rganw.

- J licz, że do Czpiewic m tż zajedzem, b d ti ws je nzwsk Czpiewsczi rzekł David.

- Jak wiodro bdze dobr, to i tam zajedzem, ale ter m mm z lewi stron jezoro, a przed nama je Chmielno powiedzł Michł.

- Ter jedzem pd kscł, chtren pdarowa klsztornicm ze Żukwa Damroka, a mże gdze krtk jaką kwatrą nalzem rzekł David.

Prz kńcu maja nie bło jesz cążk z nalzenim placu gsc z Kanad najl jizb, młą kchni kąpnic. Ter ni s chcel blno wspac p dłudżi drodze, a jak David dł Michałowi ksązk rodze Chapeskie w Kanadze, n pdzkwł za darnk, rcził jich do Żukwa na płni, na zawitro i ze swojim szwagr djachł.

(opublikowano: Marian Jelińsczi "Gsce z Kanad" Stegna nr 8 (2008), 23-24).

For more information on the Wilno Heritage Society e-mail:
heritage@wilno.org